Reglement

  1. De ruilbeurs opent voor deelnemers (maximaal 2 personen per deelnemer) om 9.00 uur, voor bezoekers om 10.00 uur en eindigt om 14.00 uur, tenzij anders aangegeven.
  2. De tafelhuur bedraagt € 12,50 per tafel (frontlengte 1 meter). Aan de aanwezige leden van de HO-Modelautoclub Nederland wordt één (1) tafel gratis beschikbaar gesteld. Indien dit noodzakelijk blijkt, kan het aantal tafels per deelnemer aan een maximum worden gebonden, zulks te bepalen door de ruilbeursorganisatie. Bezoekers betalen geen entree.
  3. Tafels dienen vooraf gereserveerd te worden tot uiterlijk 7 dagen voor de beursdatum. Gereserveerde tafels worden vastgehouden tot 9.30 uur en kunnen vervolgens worden doorverhuurd, desalniettemin wordt de tafelhuur berekend. De tafelhuur dient ter plekke betaald te worden. De verdeling van de beschikbare tafelruimte over de deelnemers is voorbehouden aan de ruilbeursorganisatie. Een beroep op gewoonterecht met betrekking tot “vaste plaatsen” is niet mogelijk, al zal zo veel mogelijk met wensen van de deelnemers rekening worden gehouden.
  4. Deelnemers dienen tot 14.00 uur hun tafel(s) bezet te houden, tenzij de ruilbeursorganisatie toestemming geeft om eerder te vertrekken. Van deelnemers wordt verwacht dat zij na afloop van de ruilbeurs naar vermogen meehelpen het gebouw weer in zijn alledaagse staat terug te brengen. Aanwijzingen van de ruilbeursorganisatie en/of het huishoudelijk personeel van het gebouw waarin de ruilbeurs plaats vindt, dienen daartoe te worden opgevolgd.
  5. Tenminste 75% van de totale tafeloppervlakte per deelnemer dient bezet te zijn met modellen in de schaalverhouding HO (1:87 à 1:90). Een teveel aan grotere of kleinere modellen dient op verzoek van de ruilbeursorganisatie te worden verwijderd.
  6. De ruilbeursorganisatie behoudt zich het recht voor, zonder vermelding van redenen deelname aan of toegang tot de ruilbeurs te weigeren.
  7. De HO-Modelautoclub Nederland zal bij geen enkele ruil-, koop- of andere overeenkomst, op de beurs tussen deelnemers en bezoekers of deelnemers onderling gesloten, partij zijn, zodat uit een dergelijke overeenkomst geen aanspraken jegens de HO-Modelautoclub Nederland en haar vertegenwoordigers kunnen voortvloeien.
  8. De HO-Modelautoclub Nederland en haar vertegenwoordigers, alsmede personeelsleden van het gebouw waarin de ruilbeurs plaats vindt en hun eventuele assistenten accepteren geen aansprakelijkheid voor enige schade aan personen of goederen, voortvloeiend uit gebeurtenissen tijdens de ruilbeurs.
  9. In geval van diefstal zal de dief deelname aan en toegang tot de ruilbeurzen worden ontzegd, terwijl de benadeelde vrij is aangifte te doen bij de autoriteiten.
  10. Deelname aan of bezoek van de ruilbeurs impliceert aanvaarding van dit reglement, en de verplichting om aanwijzingen van de ruilbeursorganisatie, alsmede van het huishoudelijk personeel van het gebouw waarin de ruilbeurs plaats vindt op te volgen.