Membership / Mitgliedschaft

Het lidmaatschap van de HO-Modelautoclub Nederland kost 35,00 Euro per jaar als je in Nederland woont. Leden die buiten Nederland wonen, betalen 45,00 Euro in verband met de extra portokosten. En daarvoor ontvang je ons prachtige clubblad en kun je GRATIS gebruik maken van al onze activiteiten (excl. de kosten van de clubreis).

Membership of the HO-Modelautoclub Nederland (HO-Modelcarclub Netherlands) costs 35,00 Euro each year when you live in the Netherlands. Members living outside the Netherlands pay 45,00 because of the additional postage. As a member you receive our great clubmagazine (Dutch only) and you can join our activities for FREE (excluding the costs of the club trip).

Mitgliedschaft beim HO-Modelautoclub Nederland kostet 35,00 Euro pro Jahr, wenn Sie in den Niederlanden leben. Mitglieder, die außerhalb der Niederlande leben, zahlen 45,00 Euro wegen zusätzlichen Porto. Dafür erhalten Sie unser wunderschönes Clubmagazin und können alle unsere Aktivitäten KOSTENLOS nutzen (außer der Clubreise).

Vul het onderstaande formulier in. Zodra de gegevens verwerkt zijn ontvang je een betalingsverzoek. Is de betaling binnen, dan krijg je de eventueel al verschenen nummers van de lopende jaargang van HO-ModelautoBerichten en kun je profiteren van al onze clubactiviteiten.

Fill in the form below. As soon as the data is processed, you will receive a payment request. Once the payment has been received, you will receive the possibly already published issues of the current year of the clubmagazine HO-ModelautoBerichten and you can take advantage of all our club activities.

Füllen Sie das Formular aus. Sobald die Daten verarbeitet wurden, erhalten Sie eine Zahlungsaufforderung. Sobald die Zahlung eingegangen ist, erhalten Sie die möglicherweise bereits veröffentlichten Nummern des aktuellen Jahres der HO-Modelauto Berichten und können Sie alle unsere Clubaktivitäten nutzen.