KORTE BERICHTEN 2021-25

NASCHRIFT BESTUUR:

Beste leden, Facebook-vrienden en andere belangstellenden van de HO-Modelautoclub Nederland,

Met dit bericht wil het bestuur eenmalig reageren op de berichtgeving van Jan Scholten van vanmiddag 24 april op onze website en de reacties die dat ontlokt bij diverse volgers van onze website en onze Facebook-pagina.

Vanmiddag heeft Jan Scholten op eigen initiatief een bericht online geplaatst waarin hij aankondigt dat hij per direct geen bijdragen meer zal plaatsen. Wij betreuren als bestuur dit abrupte besluit van Jan en zijn hem tevens dankbaar voor zijn jarenlange betrokkenheid bij onze vereniging.

Hoewel inmiddels vele reacties te lezen zijn op onze website en op onze Facebook-pagina over dit abrupte besluit van Jan, willen wij de letterlijke tekst die Jan vanmiddag op onze website heeft geplaatst graag nuanceren.

In de afgelopen twee jaar heeft het bestuur meerdere malen een bericht gehad van een derde partij waarvan zonder toestemming een foto op onze website is geplaatst. Dit heeft erin geresulteerd dat wij als bestuur in 2020 een tweetal geldelijke schikkingen hebben moeten treffen in het kader van oneigenlijk gebruik van foto’s (in verband met copyrightrechten). Tevens hebben wij als bestuur een aantal andere onnodige geldelijke schikkingen weten te voorkomen.

Het bovenstaande heeft ertoe geleid dat wij de hoofdredacteur en zijn redactieleden ten aanzien van het clubblad, maar ook Jan Scholten ten aanzien van onze website, hebben gevraagd nadrukkelijk rekening te houden met het gebruik van foto’s van derden en – indien daartoe expliciet door de eigenaar toestemming voor is verleend – minimaal de bron te vermelden wie de eigenaar is van de foto of uit welke bron de foto is betrokken. Vanuit de hoofdredacteur en zijn redactieleden konden wij rekenen op begrip voor ons verzoek, echter herhaaldelijk hebben wij in het vorige jaar en dit jaar hierover met Jan het gesprek moeten voeren.

Als bestuur vinden wij het onverantwoord om jaarlijks tijdens de ALV een ‘mea culpa’ te vragen aan de leden, in geval wederom sprake zal zijn van oneigenlijk gebruik van materiaal en daaraan gekoppeld een geldelijke schikking. Wij hebben toen besloten om in principe dergelijke kosten van een eventuele geldelijke schikking als kosten door te belasten aan de ‘veroorzaker’. De term ‘in principe’ houdt in dat het aan het bestuur is om daadwerkelijk te besluiten om deze kosten door te belasten aan de ‘veroorzaker’.

Wij hopen dat bovenstaande verklaring duidelijkheid en voldoende nuancering biedt van het bericht dat vandaag door Jan op de website is geplaatst.

In geval van vragen, kunt u contact leggen met de voorzitter (voorzitter@ho-modelautoclub.nl) of secretaris (secretaris@ho-modelautoclub.nl).

Met vriendelijke groet,

Het bestuur

Hieronder het oorspronkelijke bericht van Jan Scholten:

Een korte aflevering met een belangrijk begin en tegelijk einde.

In de huidige situatie van mijn, Jan Scholten, gezondheid en nu ook nog met een bestuur dat voornemens is mij persoonlijk verantwoordelijk te willen houden voor eventuele kosten is er voor mij geen reden meer in het leveren van bijdragen aan de website van de club. Dat heb ik vele jaren belangeloos (jazeker, ik heb nooit een tegemoetkoming in welke vorm dan ook in mijn kosten gezien), en ook met plezier gedaan. Als daar nu afbreuk aan wordt gedaan is het voor mij einde verhaal. Dit is niet mijn persoonlijke website maar die van de club en dan past het mijns inziens niet mij persoonlijk verantwoordelijk te houden. Ik zal dan ook geen bijdragen meer leveren. Dit is het laatste:

Nieuw verschenen van BoS-Models (MCW) is dit model van de Jaguar Mk.V uit 1950:

Voor de dioramabouwers en modelspoorders wellicht interessant zijn deze kits van Artitec:

Verkrijgbaar is de kit voor de Ford F-Max (al wordt die hier Powermax genoemd) van Truckpassion:

Bij Elbe-Modell zijn leuke kits voor ombouwers te vinden zoals deze:

Bijzondere modellen van Brekina en Herpa bij Modell Car Zenker:

Bij het Poolse SAW is ook weer enige activiteit te bespeuren met onder meer deze kits:

0 gedachten over “KORTE BERICHTEN 2021-25

 • Jeetje, dat is geen leuk bericht, Jan. Met veel plezier heb ik altijd jouw bijdragen gelezen en gevolgd. Jammer dat het bestuur (mede) reden is voor jou om ermee te kappen. En voor je gezondheid wens ik je het beste toe. Nogmaals dank voor alles.

  groeten nico koller.

   

 • Jan,ook ik keek altijd naar deze pagina uit.

  Hartelijk dank dat je ons altijd van al dat nieuws hebt voorzien.

  Ik wens je nog vele jaren in hopenlijk goede gezondheid

   

  Dank je wel

 • Jan, ik probeer mijn kromme tenen weer recht te krijgen. Wil het bestuur jou dan persoonlijk verantwoordelijk houden voor eventuele kosten? Dat is pure minachting van de man die vanaf het eerste uur zo enorm veel heeft betekent voor de club.
  Ik kan jouw standpunt dan heel goed begrijpen. Langs deze weg heel veel dank en waardering voor alles wat jij hebt gedaan voor de HO-Modelautohobby. Verder wens ik je veel sterkte en hoop ik dat je gezondheid binnenkort weer de goede kant op gaat.

  groeten uit Hoogeveen,
  Ron.

 • Beste Jan, bedankt voor alle jaren dat je ons van het modelnieuws voorzag en al het werk en de tijd die je daarin hebt gestoken!
  Het was iedere woensdag en zaterdag en ook vaker weer leuk om te kijken wat voor nieuws je had ‘opgedoken’, ik zag er altijd naar uit! Ook in je themaberichten over bepaalde series e.d. gaf je blijk van een bijna onuitputtelijke bron aan brede maar ook diepgaande kennis en historie van onze schaalmodellenwereld. Ik vind het erg jammer dat je er mee stopt en zeker onder deze omstandigheden!
  Ik wens je het allerbeste hoop dat het beter met je mag gaan met je gezondheid.
  Vriendelijke groet, Teke Bennen, Staphorst

 • Jan het beste met je gezondheid die zover ik je ken altijd al tegen gewerkt heeft. Rare en domme  jongens in het bestuur doet mij een beetje denken hoe ze jaren geleden ons als show team afgeserveerd hebben. Deed en doet toch zeer als mede oprichter. Ook ik zal de informatie berichten missen.

  Met vriendelijke groet,

  Piet

 • Wat een vreselijke domper van het bestuur. We kennen elkaar al zo’n 30 jaar denk Jan, vaak even een praatje tijdens de ruilbeurs en wat ervaringen uitwisselen. Ik weet dat jij toch wel “de” H0 man bent waar werkelijk niemand aan kan tippen, en dan nu krijg je dit op je dak. Het bestuur heeft jou blijkbaar geen feestelijk laatste “korte berichten” gegund… heel erg jammer.

  Jan bedankt dat je al die vele jaren ons hebt voorzien van mooie nieuwtjes, eerst uitsluitend in het clubblad en nu al heel wat jaren via de webside. Ik wens jou nog heel veel mooie jaren toe en dat het met jouw gezondheid beter gaat.

 • Ik mag aannemen dat deze kwestie in het eerstvolgende clubblad door het bestuur nader wordt toegelicht.
  En dan ook hoe men verder aan de broodnodige informatie wil komen

 • Beste Jan,

  Heel begrijpelijk dat je stopt met de korte berichten na deze idiote, onbegrijpelijke en lompe beslissing van het bestuur. Bedankt voor je jarenlange inzet !! Ik wens je veel geluk en vooral een goede gezondheid toe.

 • Goed dat het bestuur van hun zijde nu ook een toelichting heeft gegeven op het tekstdeel ‘mij persoonlijk verantwoordelijk te willen houden voor eventuele kosten’ in Jans bericht. Nu valt e.e.a voor mij ook op zijn plaats. Ook n.a.v. de notulen van de ALV.
  Het kan -hoeveel inspanningen een redactielid of andere vrijwilliger dan ook voor de vereniging verricht- natuurlijk niet zo zijn dat de vereniging als zodanig financiële schade lijdt door niet naleven van copyrightsrichtlijnen als deze door wel-naleving van de regels kan worden voorkomen. Mijn waardering voor Jans jarenlang gedane inspanningen is er overigens niet minder om. Ik vind het jammer dat er nu op deze wijze een einde aan komt.

 • Brandweerfan zegt:

  Jammer dat dit zo gaat maar begrijp het bestuur wel als iemand de gevolgen van zijn daden niet in ziet en andere (de vereniging) schade kan toebrengen.

 • Ik vind het een vreemd verhaal, je hebt op een website altijd de tijd om een foto te verwijderen zonder dat daar “geldelijke” gevolgen aan zitten en daar evt een rectificatie bij te plaatsen. Is de webmaster dan misschien ook nalatig geweest in deze?

  Ik ben dan weer wel heel benieuwd wie er achter zat en hoe dat is gespeeld.. maar dat zal gissen zijn heb ik een vermoeden.

 • Joske ik denk niet dat het een goed idee is om een clubfunctionaris (webmaster of iemand anders) verantwoordelijk te maken voor alle berichten die gepost worden. We zijn volwassen mensen en we zijn zelf verantwoordelijk voor wat we doen. Dat geldt overal, dus waarom ineens niet op internet?

 • Dat begrijp ik Huug maar ben het niet met jou eens,  een webmaster is ten alle tijden verantwoordelijk voor wat er gepost word. Die moet dan ingrijpen als er iemand een fout maakt en deze fout herstellen.  Een voorbeeld hierin is wat er enkele jaren met / in het Brandweerforum is voorgevallen, een webmaster die eigenwijs was en na herhaaldelijke waarschuwingen geen foto wilde verwijderen.. gevolg een opgelegde claim door een rechter.

   

Laat een antwoord achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.