Jeugdleden en donateurs ook van harte welkom

We hebben zeker niet te klagen over de aanwas van nieuwe leden. Afgelopen jaar maar liefst 26 nieuwe leden! Echter de doelgroep van de HO-Modelautoclub Nederland vergrijst. De jeugd heeft de toekomst en wellicht kunnen we jongeren (jongeren tot 18 jaar) enthousiast maken en houden voor onze hobby en vereniging. Ook is het mogelijk gemaakt om donateur te worden van de HO-Modelautoclub Nederland. Nu de statuten en het huishoudelijk reglement zijn aangepast, kunnen jeugdleden en donateurs zich aanmelden.

Jeugdleden
Een jeugdlidmaatschap is in onze optiek belangrijk voor de continuïteit van onze hobby en daarmee van onze club. Jeugdleden betalen tot het jaar waarin zij 18 (achttien) jaar worden € 25,- per jaar (Jeugdleden buiten Nederland betalen €35,-). Dit betekent dus € 10,- korting per jaar. Jeugdleden ontvangen 6 maal per jaar de HO-Modelauto Berichten, hebben stemrecht op de Algemene Vergadering en recht op een ‘gratis’ beurstafel als ze zelf aanwezig zijn. Betaling geschied per kalenderjaar en de HO-Modelauto Berichten van het lopende jaar worden altijd nagezonden.

Extra’s voor Jeugdleden
Het bestuur kijkt of we bij voldoende jeugdleden met belangstelling extra uitleg c.q. basiscursus modelbouwen kunnen organiseren, tijdens een reguliere beurs of Modelbouwdag. Verder wordt gekeken of we een uitstapje kunnen organiseren voor jeugdleden naar bijvoorbeeld Miniworld in Rotterdam met een tour achter de schermen.

Jeugdleden moeten door middel van een ID-bewijs hun geboortedatum aantonen. Wij zullen alleen de geboortedatum vastleggen in de ledenadministratie. Deze geboortedatum wordt weer verwijderd in het kalenderjaar dat het jeugdlid achttien jaar wordt.

 

Donateurschap
Daarnaast is ons meerdere keren gevraagd naar een familie-/huisgenotenlidmaatschap. We hebben gekozen om dit te doen in de vorm van donateurschap. Een donateur is iemand die geen gewoon lid is, maar wel minimaal 50% van de contributie van een lid per jaar betaalt aan de vereniging, ongeacht de woonplaats van de donateur. Voor 2022 is dat dus minimaal € 17,50. Een donateur kan mee met door het bestuur aan te wijzen activiteiten, maar ontvangt geen HO-Modelauto Berichten en heeft geen stemrecht en geen recht op een ‘gratis’ tafel op de ruilbeurs. Het donateurschap is puur bedoeld om onze club een extra (financieel) hart onder de riem te steken.

Laat een antwoord achter

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.