Reageer op: Nieuwsberichten verdwijnen uit het blad

Home Forums HO-Modelautoclub Nieuwsberichten verdwijnen uit het blad Reageer op: Nieuwsberichten verdwijnen uit het blad

#15124
bennie
Moderator

In de tijd na Berichten 150 beraadde de toen nieuwe redactie en het toenmalige bestuur zich over de toekomst van de nieuwsrubrieken in de HO-Modelautoberichten. We waren van mening dat wij als nieuwe redactie niet de kunde van nieuwsgaring hadden, zoals Jan Scholten dat door de jaren opgebouwd had. Jan staat daarmee nog steeds op eenzame hoogte.
Wij als nieuwe redactie begonnen vanaf nul. Om niet gelijk abrupt te stoppen met de nieuwsrubrieken hebben we als redactie er toch voor gekozen een nieuwsrubriek te behouden. In deze nieuwsrubriek wilden we niet al het nieuws publiceren, maar alleen de zogenaamde “Formneuheiten” en opvallend nieuws. Ellenlange opsommingen van bedrukkingsvarianten wilden we zeker vermijden.
Ons uiteindelijke doel was om de reguliere nieuwsrubrieken te laten verdwijnen en daarvoor in de plaats de “Formneuheiten” apart te presenteren in artikelen, zoals Jan Scholten en anderen ze wel eens schrijven in de vorm van “voorbeeld en model”.
Redactie en toenmalig bestuur stonden achter dit besluit.
Daar we in de beginperiode niet wisten of we steeds een Berichten met 52 pagina’s konden vullen, was een nieuwsrubriek wel handig, want die besloeg altijd wel een pagina of 10. De redactie van de HO-Berichten bestaat uit vrijwilligers en het is altijd de vraag wie wat schrijft, hoeveel tijd men kan vrijmaken voor schrijven en de ideeën die men heeft. Gelukkig hebben we vanaf Berichten 151 altijd met 52 pagina’s kunnen uit komen.
Op een gegeven moment nam Flip Makkinga de invulling van de nieuwsrubrieken op zich. Flip heeft altijd het standpunt van de hierboven beschreven afspraken uitgedragen en verder als volgt uitgewerkt. Hij heeft hierbij deels de opzet van zijn voorganger (Marcel Maassen) overgenomen.
Hollandse nieuwe: Hierin wordt al het nieuws naar Nederlands voorbeeld beschreven, inclusief alle bedrukkingsvarianten.
Kort Amerikaans: Hierin worden alle nieuwtjes van Amerikaanse modelautofabrikanten en andere modelauto’s naar Amerikaans voorbeeld besproken. Bedrukkingsvarianten worden zo veel mogelijk vermeden.
Nieuws – De Telenaaf: Hierin proberen we alleen het nieuws te vermelden wat echt nieuw(s) is. Nieuwe vormen, opvallende combinaties van onderdelen van modelauto’s. Ook in deze rubriek proberen we bedrukkingsvarianten zo veel mogelijk te voorkomen.
Tussentijds veranderde de website van de HO-Modelautoclub en kreeg Jan Scholten met ingang van maart 2012 daar zijn eigen nieuwsrubriek. Veel van wat Jan op internet publiceert wordt overgenomen door de redactie van de nieuwsrubrieken. Publicatie van dit nieuws geschiedt meestal tot 2 maanden later als dat het op internet stond. Voor de nieuwsgaring hebben de nieuwsrubrieken in de HO-Berichten m.i. geen waarde (meer). Gewilde modelauto’s zijn vaak al uitverkocht alvorens het in Berichten gepubliceerd wordt.
Uit gesprekken, onder andere tijdens de ruilbeurzen in Eefde, kregen we de indruk dat de lezers meer artikelen willen en dat men de nieuwsrubrieken tot een minimum beperkt wil zien.
Na beraad hebben we besloten om alleen de rubriek ‘Hollandse nieuwe’ te handhaven. We zijn tenslotte de HO-Modelautoclub Nederland.
Ander nieuws (lees: Formneuheiten) willen we wel blijven publiceren, maar dan in de vorm van uitgebreidere bijdragen, waarbij wat dieper op het voorbeeld en het model wordt ingegaan. Maar daar hebben we wel input voor nodig. De huidige redactie kan dit niet alleen en heeft ook niet de expertise om elk nieuw model en het voorbeeld daarvan door en door te kennen.
Het kost ons, als vaste redactieleden veel tijd om het nieuws te verzamelen, te omschrijven en ook nog over het voorbeeld te rechercheren. Flip Makkinga heeft nog veel meer ideeën die hij t.z.t. in de Berichten wil publiceren. Die ideeën werden door zijn werk voor de nieuwsrubrieken steeds verder naar achteren geschoven. Ook ondergetekende kan naast het maken van de Beursberichten en het samenstellen en opmaken van de Berichten geen verdere tijd vrij maken om ook nog enkele nieuwsrubrieken op zich te nemen. Mocht iemand zich melden om toch nog iets in nieuwsgaring te kunnen betekenen en dit ook nog papier kan zetten, is deze zeker welkom. We kunnen ons dan altijd nog beraden hoe we hier in de toekomst mee om gaan.
In Berichten 181 verschijnt alleen de rubriek ‘Hollandse nieuwe’. Berichten 181 verschijnt midden februari. Tijdens de Algemene Leden Vergadering, aansluitend aan de ruilbeurs op 8 maart in Eefde zullen we hier zeker op terug komen.
Bennie van Meurs, eindredactie HO-Modelauto Berichten