Donateur worden

Sinds 2021 kent de HO-Modelautoclub Nederland, naast het lidmaatschap en het jeugdlidmaatschap, ook het donateurschap. Dit houdt in dat een donateur iemand is die geen lid is, maar wel een bepaald bedrag per jaar betaalt aan de vereniging. Een donateur ontvangt geen HO-Modelauto Berichten en heeft geen stemrecht, maar kan wel mee met door het bestuur aan te wijzen activiteiten, bijvoorbeeld de clubreis. Om donateur te worden van de HO-Modelautoclub Nederland, betaal je per jaar een bedrag van minimaal € 15.