Disclaimer

De HO-Modelautoclub Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de – al dan niet door derden – aangeboden informatie op of via deze website. De HO-Modelautoclub Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door genoemde informatie.

Alle rechten met betrekking tot de website ‘ho-modelautoclub.nl’, inclusief het HO-forum, berusten, tenzij anders is aangegeven, bij de HO-Modelautoclub Nederland. Dit betekent onder meer dat het niet toegestaan is zonder toestemming van de HO-Modelautoclub Nederland de inhoud van de aangeboden informatie te gebruiken, openbaar te maken, te reproduceren en/of te bewerken, anders dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

De HO-Modelautoclub Nederland wenst binnen de wettelijke kaders van de auteursrechten te handelen. Mocht u op deze website een foto, een logo of een andere afbeelding of tekst aantreffen waarvan het kopierecht is beperkt en aan u toebehoort, neem dan contact met ons op, zodat wij in goed overleg tot een oplossing kunnen komen.