Aanmelden voor Online Algemene Ledenvergadering 18 april 2021

Beste leden van de HO-Modelautoclub Nederland, hierbij roepen wij jullie allen op om de digitale Extra Algemene Ledenvergadering (ALV) bij te wonen op 18 april 2021. Dit omdat op 21 maart tweederde van de leden niet aanwezig was, een aantal dat benodigd is om de statuten van de vereniging te kunnen wijzigen. Ook deze ALV zal digitaal, dus online, plaatsvinden door middel van een internetverbinding.

Lees verder